Erithungo Lye Ebisoro (Obuhyo) - Livestock Farming -Lhukonzo

Omuthungyi O’wobuhyo nindi?

Yomundu kutse efamu eyo’buhyo, eyikalhinda omuthungo ahabwa eributhabuthania neriwulya ebikalhwamu ngamati, esyanyama nebindinebindi.

Omuthungyi akabana esyasente ama’wulya okwabuhyo, esyanyama, amati, esyagobi nebindinebindi.

Obuhyo, erithungo erye sangoko, ebimolhe, amahere nebikalhwamu.

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 24 times, 1 visits today)

  • Wamanza erihandikisya esuburu eyerithungo, wanganahikerera ekyaghanda ekya(URSB).
  • Ukendihereribwa esatifiketi eya incorporation wamahandikisya e’kambuni, kutse asetificati eye registration wamahandikisya erina erye suburo.
  • Omundu eyo’withe ofisi, atholhere inasaba elayisisi erilhwa omwa KCCA/okwa munisipalite.
  • Omwa URA etini namba ahabwa e’misolho.

Wibuke bino:

Ukabya wabirihandikwa, Omuthungyi utholhere iwa kwamakwamania ebirayiro ebye minisithule eyo’byobulhime ,ebisoro, nesyangetse.

Omundu akasabawa

  • Endangamuntu (National ID)
  • Esatifiketi eyerindikwa

Ekithunga(Ekitebe)

  • Efomu eyekithunga (Form 20)
  • Esatifiketi Eye’riyitherana hawuma (incorporation)

  • Ukasabawa erihika okwa Ofisi eye URA eyiri hakuhi nawu.
  • Kutse okwa kyihururu ura.go.ug

Omundu oyukasubura amathungo akasabawa eribya ne tini namba.

Omusolho owa ingamu taxi akathekebawa okwamundu ne bithunga ebiwithe eringirya esyosente.

Eritani lyerithulhawo ngokuwakolhire omwamwaka

Ukabya wa birihandika erithani ukasabawa erithuha omusolho erilhaba okwa banks, mobile money, EFT, RTGS, VISA, MasterCard, nerikolhesya ecode (*285#) etc.

Wibuke bino:

Ekyiro ulyahandika erithani kyanakyiro utholhere iwathuhiramu.

Description

Tax incentive

Emibatsi eyamathungo eyosi

·       Sikulhi VAT yamalhethebwa nomusuburi omwakyirayiro ekya VAT.

Sikulhi emisolho eyosi yamalhethebwa nomusuburi omwakyirayiro ekya kathanu(5) omwabirayiro ebyamahnga owa East African Community  Act, 2004.

Esyakonteyina esyekyuma Esikaheka amati

Sisiri thuha emisolho omwakyirayiro ekya kathanu omwabirayiro ebye East Africa Community, 2004.

Esya tanga esikabika amati inanahuhire kutse inanahuhirire

·       Sisiri thuha emisolho omwakyirayiro ekya kathanu(5) omwabirayiro ebye East Africa Community, 2004.

Esya Tanga esya Mati

 

·       Sisiri thuha emisolho omwakyirayiro ekya kathanu omwabirayiro ebye East Africa Community, 2004.

Ebindi bisoro ebikabutha okwabindi. Ebisoro ebikemaya ebindi  habweryanza erithunga embibu eyuwene

·       . Sikulhi VAT yamalhethebwa nomusuburi omwakyirayiro ekya VAT.

Sikulhi emisolho eyosi yamalhethebwa nomusuburi omwakyirayiro ekya kathanu(5) omwabirayiro ebyamahnga owa East African Community  Act, 2004.

Ebyuma neyishanu eyikakolhesibawa eryoya esyatanga esyamati nebyabakakamiramu amati.

Sibirithuha emisolho omwakyirayiro ekya kathanu(5) omwabirayiro ebye East Africa Community, 2004.

Ebyalya ebya’mathungo namathungo

 

·       Sikulhi VAT yamalhethebwa nomusuburi omwakyirayiro ekya VAT.

·       Sikulhi emisolho eyosi yamalhethebwa nomusuburi omwakyirayiro ekya kathanu(5) omwabirayiro ebyamahnga owa East African Community  Act, 2004.

Ebyuma ebikakolha amati mwayishanu nebindinebindi

·       Sikulhi VAT byamalhethebwa nomundu oyulhi omwa buthungyi omwakyirayiro ekya VAT.

Sikulhi emisolho e’yokwamuthanu

 

Wamanza eriminya binene Uhikerere ofisi eya URA eyiri hakuhi nawu kuste ubirikire okwa simu eyabusa 0800117000/0800217000   WhatsApp: 077214000

 

Click to download the Agricultural Sector Guide
Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content