Manufacturing and Exporters

Thenge ma yiko gikpiny ma neno (Manufacturing of Tangible products) yiko gikpiny ma neno.

by
Gikpiny ma neno obedo gi’ma nyalo mulirok, nenere awang, tingere aka pek, i’nyalo ngweyo kosa bilo. Gikpiny m’itimo ma neno I Uganda obedo cum...
Read more
1 month ago
by
Thenge ma yiko gikpiny ma neno (Manufacturing of Tangible products) yiko gikpiny ma neno.
Skip to content