AKITOODIKINET NGINA ITOPATANITAI KAN OCUR NGOLO KA AKIPANGANAR

by
EPITE NGOLO ENYARITERE. (A)Ngisilinga ngulu ka akipanganar. Ekimar angisilinga adaadang ngulu ariamunit itunganan alo karu anakipanganar ngiboro ngulu nyisiyosy...
Read more
1 year ago
by
AKITOODIKINET NGINA ITOPATANITAI KAN OCUR NGOLO KA AKIPANGANAR
Skip to content