Manufacturer & Export

Amakolhero Aw’esyangyimba (Textile Industry)

by
Erikolha esyangyimba gh’omulhingo ow’erihundulhamo esya “raw materials” mwa syaghuzi ahabwerikolhamo esyangyimba n’ebyambalho, ghukalhaba omwikolha (m...
Read more
8 months ago
by
Amakolhero Aw’esyangyimba (Textile Industry)
Skip to content