Jumaneno Lem Pa Jam Fur (Agri-input Dealers – Alur)

by
Jam fur otiye ango? Jam fur otiye otiye piny ma ai woko iwi ngom makonyo man medo piny wawok kudi ngom ni juru fur Gicopo bedo piny moko cii nicaku I kum nying ...
Read more
5 days ago
by
Jumaneno Lem Pa Jam Fur (Agri-input Dealers – Alur)

Juma Lworo Piny Mir Mamaka Man Juma Lworo Piny Mir Alenga

by
Lwor Mi Piny Amaka Otie Ango? Lworo piny mir amaka otie wilo piny mawende lee kud ibang juma yiko piny eno gi,man gidok gilwore ibang jukuloka mathindho  iwend...
Read more
3 weeks ago
by
Juma Lworo Piny Mir Mamaka Man Juma Lworo Piny Mir Alenga

Eni Otiye Ango (Agro-Processing Industry)

by
Eni otiye jang tic mi yubu piny ku jam piny mafura nyoke mi podho man egame eloko gii ni piny macu Tic eni odiko medo loko ayii pa piny mafura nyoke magwoko nid...
Read more
1 month ago
by
Eni Otiye Ango (Agro-Processing Industry)

Lembe I Kum Thenge Mi Yubu Piny (Textile Processing Industry)

by
Manufacturing otiye tic mi yubu piny ku kero pa dhano, macin,jamtic mathindho thindo man yubu yath jang tic mudok i yubu piny mayuba Yubu piny mayuba I ganda ka...
Read more
9 months ago
by
Lembe I Kum Thenge Mi Yubu Piny (Textile Processing Industry)
Skip to content