Fishing

KAMPUN/ MITAN MA TERO RECH PINY MA WOKO

by
Tero rech woko obedo ka nyo adhum oyeyo adhum oyeyo Kampun kosa wegi mitan ma thindho kitana gikpiny pa Jo ma makere gi rech piny ma woko. Gima makere gi rech o...
Read more
10 months ago
by
KAMPUN/ MITAN MA TERO RECH PINY MA WOKO

MA YOT YOT KWONG KITOGA RECH – (Overview of the Fishing Sector)

by
Chiko rech obedo ango? Me obedo tich ma mako rech wok i pii g’atonga ma oro pecho paka girachama kosa ma dwaro pesa. Tich ma choko rech nwangere kama nity...
Read more
1 year ago
by
MA YOT YOT KWONG KITOGA RECH – (Overview of the Fishing Sector)
Skip to content