Entertainment

ABIMBI NABE KOMEDI (AMASATHA) – Performers and Artistes

by
O’mwimbi nindi? Omwimbi yomundu o’yukimba nerihandika esyonyimbu. O’wekomedi (amasatha nindi)? Owekomedi kutse amasatha yomundu uyukahotholhera abandu ner...
Read more
11 months ago
by
ABIMBI NABE KOMEDI (AMASATHA) – Performers and Artistes
Skip to content