Tax Education

ERITSANGYA-TSANGYA (Overview of Entertainment)

by
Eritsangya-tsangya nikyi kwehi? Eritsangya-tsangya ni mubiri owa kakerebula kandi ina bunyahirya endeko kutse owa kaha ebitsange n’eritsema. Eritsangya-tsangy...
Read more
2 weeks ago
by
ERITSANGYA-TSANGYA (Overview of Entertainment)

OMUKULHA-KULHANIA OW’EMIKONGA KUTSE EVIBULHU – (Promoters or Events Managers)

by
Omukulha-kulhania nindi kwehi? Omukulha-kulhania ni mundu kutse e kambane oyukakolha kutse eyikakolha omubiri ow’erikulhakulhania n’eriranga ebivuvulhu. Ang...
Read more
11 months ago
by
OMUKULHA-KULHANIA OW’EMIKONGA KUTSE EVIBULHU – (Promoters or Events Managers)

ABIMBI NABE KOMEDI (AMASATHA) – Performers and Artistes

by
O’mwimbi nindi? Omwimbi yomundu o’yukimba nerihandika esyonyimbu. O’wekomedi (amasatha nindi)? Owekomedi kutse amasatha yomundu uyukahotholhera abandu ner...
Read more
11 months ago
by
ABIMBI NABE KOMEDI (AMASATHA) – Performers and Artistes

Gaming, Pool betting, Casino operators and Sports betting

by
Ibbwa “gaming” n’e “pool betting” nikyi kwehi? “Gaming” kyikamanyisaya erisatha omusathu ow’emighisa erithoka erisinga esy’ombulho kutse omubo...
Read more
11 months ago
by
Gaming, Pool betting, Casino operators and Sports betting

ESYA KAMBANE ESY’EMIKONGA – (Events Companies)

by
Esya kambane esy’emikonga nisyahi kwehi? Sy’esya kambane esikakolha emibiri ey’erithaghetheghania emikonga erikolh abino: Erithegheka, Erithekatheka, n’...
Read more
1 year ago
by
ESYA KAMBANE ESY’EMIKONGA – (Events Companies)
Skip to content