Tax Education

ESUBURU EYIKAGHULHAYA AMAHERE WEYISYA ESY’ERIHANGA

by
Erighulya amahere w’eyisya syerihanga kyikabya e gavumenti yamikirirya esya kambane hayima nabawithe esya suburu enyike-nyike erighulhirya ebindu byabo by’o...
Read more
10 months ago
by
ESUBURU EYIKAGHULHAYA AMAHERE WEYISYA ESY’ERIHANGA

ERISOHA –ABASOHI NABASUBURI – (Fisherman and fishmongers)

by
Omusohi no musuburi nindi? O’musohi (omubaliya) yomundu oyukaya omwangetse akayasoha amahere aweriwulya kutse erirya. Omusuburi yomundu oyukawulaya esiswe okw...
Read more
10 months ago
by
ERISOHA –ABASOHI NABASUBURI – (Fisherman and fishmongers)

ABAKONGERA OMUBONGO GH’OKWAMAHERE – (Fish processing)

by
Irikolha okwa mahere nikyi kwehi? Irikolha okwa mahere ly’eryongera okwa mahere k’omubongo athalhi ahika eyiri abakendikolhesyawo. Omwa Uganda, ekyi kyikako...
Read more
10 months ago
by
ABAKONGERA OMUBONGO GH’OKWAMAHERE – (Fish processing)

OVERVIEW OF FISHING SECTOR

by
What is fishing? Fishing is the activity of catching fish from water bodies mainly for home consumption and commercial purposes. Fishing activities are commonl...
Read more
1 year ago
by
OVERVIEW OF FISHING SECTOR

ERISOHA AMAHERE – (Overview of Fishing sector)

by
Erisoha amahere nikyi kwehi? Erisoha ni mubiri ow’erihamba amahere iwihagho omw’amaghetse nakutsibu-tsibu ahabweriryagho n’erighulyagho. Emibiri ey’eris...
Read more
1 year ago
by
ERISOHA AMAHERE – (Overview of Fishing sector)
Skip to content